SCG เจ้าพ่อวัสดุแห่งประเทศไทย

SCGbuilding

SCG หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 100 ปีแล้ว ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 6 ด้วยพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดความคุ้มค่า ปัจจุบันนี้ SCG ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง , เคมิคอลส์ , แพคเกจจิ้ง ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกัน

SCGbuildingnew

กลุ่มธุรกิจซีเมนต์

ธุรกิจซีเมนต์เป็นธุรกิจเริ่มแรกดั้งเดิมของ SCG ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2456  SCG ถือเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ได้แก่ ปูนตราช้าง ,  ปูนตราเสือ , ปูนตราแรด, ปูนตราซุปเปอร์ , ปูนตราเอราวัณ ในปัจจุบันได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการวิจัยพัฒนาทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงบริการต่างๆส่งออกสู่ท้องตลาดอีกหลากหลายชนิดด้วยกัน เช่น ปูนซีเมนต์ , คอนกรีตผสม , ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ,  ปูนซีเมนต์ขาว รวมทั้งวัสดุทนไฟ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านเทคนิครวมทั้งการติดตั้งโรงงานแก่ลูกค้าอีกด้วย

ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของ SCG ทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจในหลายพื้นที่ด้วยกัน และเพื่อให้กำลังการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใหม่ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินโดนีเซียทำงานได้เต็มอย่างศักยภาพอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด SCG ได้ลงทุนกับโครงการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ โดยใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลัก อีกทั้งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนอกจากจะตอบสนองความต้องการในประเทศแล้ว ยังสามารถครอบคลุมถึงตลาดในอาเซียนอีกด้วย โดย SCG ยังคงพัฒนานวัตกรรมสินค้า รวมทั้งบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มซีเมนต์ หรือ วัสดุก่อสร้างของ SCG ก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ออกมาให้เลือกซื้อใช้งานตามความเหมาะสมในแต่ล่ะงาน วัสดุเหล่านี้ล้วนมีคุณภาพดีเยี่ยม การันตีจากบริษัทชั้นนำที่อยู่มาเป็น 100 ปี มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยหยุดนิ่ง

ไม่ว่าจะเป็น ซีเมนต์ , อิฐบล็อก , หลังคา , รถผสมปูน , ไม้บอร์ด , ไม้สังเคราะห์  เป็นต้น

หรือจะเป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมปูนซีเมนต์แบบใหม่ซึ่งใช้สำหรับฉาบอาคารอนุรักษ์  โดยใช้เทคโนโลยีซีเมนต์ระดับโครงสร้างโมเลกุล ระบายความชื้นที่สะสมในอาคารได้ดี ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

SCG เริ่มขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่สอง เริ่มจากการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าตกแต่งอื่นๆ เช่น หลังคา , กระเบื้องเซรามิก , สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ, บล็อกสำหรับปูถนน , ฉนวนกันความร้อน , ถังเก็บน้ำ , บ้านSCG HEIM เป็นต้น